Mimari Proje Çizimi, müşterinin ilgili belediyeden aldığı imar çapıyla birlikte mimara ulaşması ile başlar.
İmar çapında gösterilen çekme sınırları, taks ve kaks oranları , kat sınırları gibi usuller dikkate alınarak toplam m2 üzerinden kabaca bir hesaplama yapılır. Bu hesaplama değerlendirilerek müşteriye mimari proje için fiyat teklifi verilir.  Fiyat konusunda anlaştıktan sonra;

Mimari Proje Çizimi
Mimari Proje Çizimi

1. Araştırma Safhası
– İmar Durumunun Öğrenilmesi,
– Bina Programının Hazırlaması,
– Yapılacak Binanın Çevresinde İşlerliğin Araştırılması,
– Arsa Sahibinin Ortaya Koyabileceği Sermaye Miktarının Saptanması.

2. İnceleme Safhası
– Arsa üzerinde yapılacak inceleme ve araştırmalardır.
– Arsa konumu
– Arsanın yeri
-Topografik durum
– Jeolajik durum
– Arsadaki yön tayini
– İklim durumu
– Bölgedeki geleneksel malzeme durumunun araştırılması

3.Projelendirme Safhası

İmar çapında verilen ölçü ve bilgilere göre avan projeler (fikir projeleri) çizilmeye başlanır. Avan esnasında, anlaşılan harita mühendisi, yerinde kot ölçümleri yaparak mimarı bilgilendirir. Avan  proje, bu bilgilendirmelere göre çıkarılır.
Müşterinin beğenisine ve isteğine göre yapılan avan proje çalışmalardan bir tanesi için müşteriden onay alınır. Onay alındıktan sonra uygulama safhasına geçilir. Belediyeden alınan yol kotu tutanağına göre kotlar belirlenir ve mimari proje çizimi yapılır.

Uygulama safhasında veya avan proje safhasında, çalışmaya bağlı olarak, mimari proje taslağında kolon yerleri belirlenir veya inşaat mühendisi ile koordine edilir.

   Mimari Uygulama Proje Çizimleri bitikten sonra yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre Mimari Projenin bir eksiği yok ise mimarlar odası ve ilgili belediyeden ön onay verilir.

Daha sonra (daha önce veya proje tesliminde anlaşılabilir) ön onay alınan proje ve gerekli belgeler yapı denetim firmasına teslim edilir. Yapı denetim firması, projelerin hepsinin (mimari proje, statik proje, mekanik proje, makine, elektrik projesi ) bir araya toplanmasıyla gerekli  incelemeleri yapar, gerekli düzeltmelerin yapılmasını takiben mimari projeyi ve diğer statik , mekanik ve elektrik projelerini ruhsat alımı için belediyeye sunar.

Sonuç olarak, ilgili belediye gerekli kontrolleri yapar ve  eksik yoksa ruhsat keser, böylece mimari proje çizim aşamasının sonuna gelinmiş olur.

Daha sonra harita mühendisi eşliğinde binanın aplikasyon planına göre kazı yeri belirlenir ve hafriyat ekibi kazı yapar.

Projelerde statik ve mimari olarak düzeltme gerekiyorsa iki projeden daha uygun olan düzeltmelidirler.

Anahtar kelimeler :

izmir mimarlık ofisleri , mimarlık siteleri , izmir mimarlık , narlıdere mimarlık ofisleri , mimari proje çizimi narlıdere, mimari proje ofisi narlıdere,  narlıdere mimarlık siteleri , narlıdere mimarlık, mimari proje , mimarlık şirketleri , mimarlık büroları , mimarlık firmaları , narlıdere mimarlık büroları, izmir mimarlık büroları , izmir mimarlık firmaları , mimari tasarım , proje mimarlık , mimari siteler , iç mimarlık büroları , ofis mimarlık , mimarlık ofisleri izmir , izmir mimarlık ofisi , mimari proje örnekleri , en iyi mimarlık ofisleri , mimarlık bürosu , mimarlık , mimarlık ofisleri listesi , izmirde mimarlık ofisleri , izmir mimarlik ofisleri , mimari proje ofisi , tasarım mimarlık , örnek mimari proje, izmir mimarlık merkezi, örnek mimari proje , mimari proje çizimi , ev mimarisi , villa mimari projeleri , mimari proje bedeli ,

 

Share Button

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *