Enerji kimlik belgesi
Enerji kimlik belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği
Enerji Kimlik Belgesi, enerjinin verimli kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve çevrenin korunması amaçlanarak 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 18.04.2007 tarihinde kabul edildi.

Kanun, 02.05.2007 tarihinde 26510 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun doğrultusunda, muafiyet durumları dışında kalan, 50 metre kare üzerinde inşaat alanına sahip tüm yapıların Enerji Kimlik belgesi olmalıdır. Tanınan süre zarfında belgesi düzenlenmeyen yapılara bazı kısıtlamalar getirilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?
Enerji Kimlik Belgesi, yapıların ihtiyacı olan enerji tüketimi verimliliğinin ya da sarfiyatının, sayısal değerlerle raporlanarak belgelenmesi anlamına gelmektedir. Bu veriler, yapının yalıtım özellikleri ve inşaat aşamasında kullanılan malzeme bileşenleri dikkate alınarak, ısıtma-soğutma-aydınlatma etmenlerinde kullanılan enerji kayıpları miktarının hesaplanması ile elde edilmektedir. Tespitler sonucunda elde edilen sayısal değer aralığı yapının sınıfını ortaya çıkarmaktadır. Bu sınıflama 2011 öncesi ve 2011 sonrası olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Enerji kimlik belgesi örneği

Mevcut Bina ve Yeni Bina

02.05.2007 tarihinde yayınlanarak hayata geçen kanununa göre 10 yıl içinde tüm yapıların Enerji Kimlik Belgesi alması gerekmekteydi. 10 yıllık süreç içerisinde geçici madde küçük revizyonlara uğrayarak 2010 yılında Resmî Gazetede yayınlanan kanun, yapıları 2011 öncesi ve 2011 sonrası olarak ikiye ayırdı. Bu kanun doğrultusunda; 1 Ocak 2011 yılından itibaren iskân ruhsatı (yapı kullanım izin belgesi) almak için yapılan başvurularda Enerji Kimlik Belgesi istenen evraklar arasında yer aldı. Bu ayrım neticesinde 2011 öncesi yapılar Mevcut Yapı olarak adlandırılırken 2011 ve sonrası yapılar Yeni Yapı olarak nitelik kazandı. Yapım yılına göre mevcut ve yeni yapı niteliği aynı zamanda sınıfsal yeterliliğini de etkilemeye başladı. Resmî gazetede yayınlanmasının ardından verilen 10 yıllık süre 2 Mayıs 2017 tarihine denk gelmektedir. Tanın 10 yıllık süre zarfı olan 2 Mayıs 2017 tarihine yaklaşırken Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşların sayısal yetersizliği, bu tarihin uzatılmasına neden oldu ve 28 Nisan 2017 tarihinde alınan karara göre 1 Ocak 2020 son tarih olarak belirlendi.

Enerji Kimlik Belgesi Sınıflandırması

Yapıların enerji verimliliği, Bakanlık tarafından belirlenen, alfabetik sıralamaya göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme 2011 öncesi ve 2011 sonrası olarak ayrılmaktadır. Yapıların performans sınıflamasında en yüksek değer A sınıfı olarak belirlenirken 2011 öncesi yapılarda G sınıfı, 2011 ve sonrası binalarda ise C sınıfı en düşük sınıf olmalıdır. Bu sınıflama aralığına giremeyen yapılara Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemez ve yapının iyileştirme/güçlendirme işlemleriyle istenen sınıf aralığına girmesi sağlanmalıdır.

Enerji Kimlik Belgesinden Muaf Olan Binalar

50 metre kare üzerindeki tüm yapıların Enerji Kimlik Belgesi olmalıyken yönetmelik gereğince bazı yapılara muafiyet getirilmiştir. Buna göre;

Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı Binaları, Milli Savun Bakanlığı ve bağlı kuruluşları,
İnşaat alanı 50 metrekare altında kalan binalar,
Mücavir alan dışında kalıp inşaat alanı 1000 metrekarenin altında olan binalar,
Kullanım süresi 2 yıldan az olarak planlanan binalar,
Seralar ve atölyeler,
Münferit olarak inşa edilip ısıtma ve soğutma ihtiyacı olmayan ahıl, ahır, depo ve ardiyeler,
Sanayi alanında yer alıp üretim faaliyeti gösteren binalar, yönetmelik gereğince, Enerji Kimlik Belgesinden muaf tutulmuştur.
Yukarıda bahsi geçen yapıların dışında kalan tüm yapılar belirlenen süre içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenletmek zorundadır.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu
Mevcut yapılar için belirlenen süre 1 Ocak 2020 iken 2011 ve sonrası yapılar için inşaat tamamlandığı anda belge temini sağlanmalıdır. Aksi takdirde belediyeler tarafından iskan ruhsatı (yapı kullanım izin belgesi) verilmemektedir. Mevcut binalar için ise 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren satış esnasında tapu dairelerinden, kiralama işlemlerinde elektrik su doğalgaz gibi abonelikler için ilgili kurumlarca Enerji Kimlik Belgesi istenmektedir. Belgesi olmayan yapılarda satış, kiralama veya benzeri resmi işlemler yapılamamaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Yetkilendirmesi

Yönetmelik kapsamında 2011 öncesi ve 2011 sonrası olarak ikiye ayrılan binalarda yetkilendirmelerde ikiye ayrılmıştır. Yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi, Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimleri alarak EKB Uzmanlığı vasıflarına haiz olmuş elektrik, makine, inşaat mühendisleri ya da mimarlar yetkilidir. Mevcut binalarda ise bünyesinde EKB Uzmanı olarak mühendis ya da mimar bulunduran SMM sertifikalı firmalar ve/veya EVD firmaları yetkilidir.

Share Button